top of page

Wij tekenen & bouwen samen met u aan een nieuwe & veilige speelruimte.

Het uitwerken van een project verloopt in verschillende fasen en dat begint bij:
1. Het maken van een vrijblijvende afspraak

 

  • De klant krijgt een voorstelling van de vele mogelijkheden bij Nature play.

 

  • Wij zoeken samen met u en/of de kinderen, directie, oudercomité en veiligheidsadviseurs uit wat de wensen zijn naar speelwaarde toe, het aantal kinderen dat op de toestellen moet kunnen spelen, en hoeveel budget hiervoor vrijgemaakt kan worden zodat eventueel gewenste levering- of plaatsingskosten ingecalculeerd kunnen worden bij het ontwerp van het toestel en de opmaak van de offerte.

 

  • We vragen naar een bestaand DWG ,CAD of PDF  plan waar een tekening op schaal op staat van de ruimte die tot speelruimte moet omgevormd worden. Dit is van belang om de mogelijke aanwezigheid van gebouwen, verhardingen of bomen te kunnen bepalen in functie van een juist ontwerp dat voldoet aan de veiligheidscriteria, waarbij de veiligheidszones gerespecteerd worden. Wij kunnen wel flexibel monteren on site om tussen bomen of andere obstakels te werken.

 

  • Er worden altijd foto's genomen op terrein zodat we goed op de hoogte zijn van alle mogelijkheden, beperkingen en ter inspiratie om het voorstel op maat te doen integreren in de daarvoor voorziene speelruimte en te doen blenden met het reeds aanwezige beeld van de omgeving. Wij doen het toestel integreren in de bestaande ruimte.

 

  • Indien nodig wordt het terrein ook nog opgemeten in functie van de veiligheidszones die op het plan dienen gerespecteerd te worden en het maximale aanbod in volume.

Met ons afspreken voor uw speelproject.
Maak een vrijblijvende afspraak met Natureplay.
2. Wij creëren voor u een ontwerp


Wel vaker wordt een speelproject een participatieproject waar kinderen door middel van collages, tekeningen of maquettes hun droomspeeltuin maken. Graag dromen wij samen met jullie mee. Enkel is het wel van belang dat het realiseerbaar is binnen budget, binnen de voorziene ruimte geplaatst kan worden, of er valdempende ondergrond nodig is, hoe de toestellen moeten staan om er het maximum aan speelwaarde te kunnen uithalen en ook binnen een reglementaire ruimte te kunnen intekenen.

 

De plannen worden voor u op schaal uitgetekend zodat hierop ook de valvrije zones rondom het toestel zichtbaar zijn in functie van een goede plaatsing.

 

 

3. De productie van uw speeltoestellen


Na het goedkeuren van de plannen en de offerte wordt de productie van uw speeltoestellen in gang gezet.

 

Als het gaat om een standaard uitvoering bedragen de productietermijnen 6 - 8 weken. Indien het een op maat realisatie betreft schommelen deze tussen de  8 - 12 weken afhankelijk van de grootte van het project.

4. Na productie voorzien wij de levering


Wanneer de productie beïndigd is, gaan onze transporteurs aan de slag om ervoor te zorgen dat het toestel veilig van punt A naar B geraakt. 

 

De levering gebeurt in het bijzijn van de klant of de projectverantwoordelijke die samen met ons de geleverde toestellen overloopt en nakijkt aan de hand van de bestel- en leverbon.

 

Nu worden ook de montagefiches, de technische fiches en het logboek overhandigd om een later onderhoud van de speeltoestellen in overzicht te hebben.

5. Indien gewenst doen wij de plaatsing


De plaatsing gebeurt bij ons door een professioneel montageteam.

 

Ook hebben wij een nauwe samenwerking met Commun'e Fou, Heylen bvba, Krinkels en onze eigen monteurs.

6. De verplichte keuring van het speelterrein


Dit dient te gebeuren door een erkende instantie of veiligheidsadviseur.

7. De  oplevering van het speelproject


De voorlopige oplevering

De definitieve oplevering

8. Het logboek en het onderhoud


Het logboek is nodig om de toestellen een maandelijkse check-up te geven en het hierin op te schrijven in fuctie van de opvolging van de staat en stabiliteit van een toestel en de materialen.

 

Als uitbater van een speelterrein ben je namelijk ook verpicht om deze controles uit te voeren om een speeltoestel veilig te houden en ook te onderhouden. De na te kijken zaken zijn terug te vinden in de check-up lijst die terug te vinden is in het logboek. 

 

Indien je er een gewoonte van maakt is het onderhoud kinderspel en voorkom je problemen.

bottom of page